سایت فروشگاهی وایکدرز :

این سایت ، بسیار کاربردی و دارای امکانات فراوانی است. بدین صورت است که افراد پس از نصب اپ آن ، میتوانند محصولات، کالاهاو خدمات مورد نیاز را در این بستر یافته و سفارش دهند. این خدمات شامل: سفارش غذا از رستوران، تهیه محصولات نانوایی، مواد غذایی و ...  این فروشگاه های ارائه دهنده خدمات، همان فروشگاه هایی هستند که توسط افراد در اپ تامین کننده ثبت شده است.