فکر و ایده این بازی بعد از سخنان تهدید آمیز نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی در مورد حمله به تاسیسات هسته ای ایران به وجود آمد که در آن سخنرانی ایران و تجهیزات هسته ای آن را تهدید به حمله هوایی نمود. محوریت اصلی داستان بازی، جلوگیری از حمله هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی است. این بازی در سبک تیرانداز اول شخص طراحی شده و دارای ۶ مرحله مجزا است. در طی مراحل یکی از نیروهای حزب الله به نام “ذوالفقار” به اطلاعات محرمانه رژیم صهیونیستی در مورد حمله به تاسیسات هسته ای ایران دست پیدا می کند و در صدد از بین بردن این اطلاعات و همچنین موشک های اسرائیلی که قرار است در این حمله به کار برده شوند خواهد آمد