بازی سبک زندگی زی تنها بازی سبک زندگی ایرانی اسلامی در این سبک از بازی ها، بازیکن وظیفه نگهداری از یک کاراکتر (که می تواند شخصیت واقعی مانند بچه انسان، حیوان و … باشد و یا موجودی خیالی ) را بر عهده دارد و باید نیازهای او را تامین کند. هدف اصلی این بازی ها آموزش سبک زندگی در حین بازی و سرگرمی است. از موفق ترین بازی های این سبک می توان به بازی «Pou» اشاره کرد که تنها در یکی از فروشگاه های اینترنتی بین المللی ۳۰۰ میلیون دانلود شده است.