اپليکيشن کاربران قويترين اپليکيشيني است که در حوزه ي خدمات درماني، غذايي، عطاري و ... فعاليت دارد. از شروع علائم بيماري و ويزيت اوليه، روند درمان و تجويز دارو تا بهبود کامل در کنار شما خواهيم بود. به راحتي سفارش مواد غذايي خود را ثبت کنيد و از ما تحويل بگيريد. همچنين ميتوانيد از عطاري هاي معتبر خريد کنيد و از ما دريافت کنيد :

سرويس هاي اين اپليکيشن کاربردي عبارتند از :

طبيب ، عطاري ، غذاي سالم ، دانستني ها ، دستور پخت ، حکيم تي وي ، پرسش و پاسخ ، پرونده هاي پزشکي ، يادآور دارو ، ساخت و ويرايش پروفايل کاربري ، علاقه مندي ها ، اعتبار و حسابداري ، سفارشات ، نوبت ها ، باشگاه مشتريان و...