در حال حاضر، بازار ارز هاي ديجيتال بسيار پر طرفدار است و افراد زيادي در اين بازار مالي در حال رقابت هستند. افرادي که تجزيه و تحليل بهتري داشته باشند در اين بازار سود بيشتري را کسب خواهند کرد. پس پيدا کردن مرجعي معتبر براي آموزش و يادگيري اصولي اين معاملات بسيار ارزشمند است تا از هر نوسان بازار سود مناسب کسب شود. افراد زيادي بودند که با روياي ثروتمند شدن، سرمايه خود را در اين بازار ديجيتال از دست داده اند. براي پيشگيري از اين مسائل بايد از تحليل گران حرفه اي بهره ببريم. ما اين فضا را طراحي کرديم که افراد ولو با اطلاعات کم، بتوانند آموزش لازم و سود کافي را دريافت کنند

در بازار هاي مالي تريد يا معامله به خريد و وفروش اوراق بهادار، سهام و ... اشاره دارد.تريدر نيز شخصي است که در بازار هاي مالي به خريد و فروش دارايي هاي مالي مي پردازد و هدفش کسب سود معاملات است. تريدر با تجزيه و تحليل اوضاع موجود در بازار هاي مالي و اتکا به داده هاي حاصل از تحليل هاي خود، معاملات را انجام مي دهد. تجزيه و تحليل سيگنال ارز ديجيتال به معني کسب اطلاعات کافي در رابطه با افراد اين نوع ارز است. اين اپليکيشن بستري را ارائه کرده که خدماتي از قبيل نحوه تهيه ارز هاي ديجيتال، آموزش هاي خريد و فروش، تجزيه و تحليل سيگنال ها، شناسايي اوضاع بازار هاي مالي و... را ارائه مي کند.اين بستر، فضايي امن را ايجاد کرده است تا افراد با خيال راحت به معاملاتي امن بپردازد.