چندین سال می شود که شاهد فناوری هوش مصنوعی در صنعت و ابزار های مختلف هستیم. تکنولوژی‌ هایی که در اپلیکیشن‌ های مختلف به کار می روند و باعث می شوند تا پیش‌ بینی‌ هایی انجام دهند را مدیون هوش مصنوعی هستیم. به عنوان نمونه برخی از برنامه ها می توانند به تشخیص صحنه‌ ها در دوربین عکاسی بپردازند و فیلتر مناسب آن را ارائه کنند. همچنین، دستگاه ها و اسپیکر های هوشمندی وجود دارند که این امکان را دارند تا به سوالات ما پاسخ دهند. بنابراین، همه ی این برنامه‌ ها از داده‌های ما برای یادگیری استفاده می‌ کنند و روز به‌ روز با هوش‌ تر می‌ شوند.